Projectes


Image by rawpixel.com
Aquests són alguns dels projectes en què estem treballant:

1) Dinamització de grups de mares d'escoles per reforçar la diversitat intercultural a les AMPAS

2) Tallers de diversitat intercultural i gènere als cicles superiors d'Integració Social

3) Dinamització de tallers de salut sexual i reproductiva amb dones de la comunitat subsahariana

4) Mediació i traducció amb noies joves migrades no acompanyades

5) Espais de creuament de sabers i pràctiques