Qui som

L'Associació Amunt i Crits ! neix l'any 2020 a Figueres i la constituïm un grup de dones amb experiència migratòria que vivim a diferents municipis de la comarca de l’Alt Empordà.

Les dones referents comunitàries som un perfil professional nou, que fem de pont i facilitem l’acollida de les persones migrades a l’Alt Empordà i a les comarques gironines.

Aquesta iniciativa arrenca amb el Programa de Dones Referents Comunitàries de l'Alt Empordà, impulsat per l'Equip d'Inclusió del Consell Comarcal i finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa.

Amunt i Crits ! és un pas endavant per treballar des del sector associatiu propostes que millorin la vida quotidiana, la convivència i la cohesió social a la comarca.

Les dones referents comunitàries estem formades en:
 • Acció comunitària
 • Gènere, interseccionalitat i violències
 • Diversitat intercultural
 • Igualtat de drets i ciutadania
 • Prejudicis i estereotips
 • Coneixement dels serveis públics
 • Salut comunitària
 • Acompanyament social
 • Creuament de sabers i de pràctiques
 • Confidencialitat i protecció de dades
Les dones referents comunitàries estem formades per:
 • Facilitar i acompanyar en l'acollida de les dones i famílies migrades a l'Alt Empordà i comarques gironines
 • Facilitar i dinamitzar espais i grups de treball amb dones i famílies migrades per detectar necessitats sentides i promoure projectes de canvi social
 • Fer de pont entre els serveis públics i la ciutadania d'origen migrat
 • Generar espais de confiança amb dones i famílies migrades des de la capacitat d'escolta, la sororitat i l'empatia
 • Prevenir actituds racistes